24
Οκτώβριος
Capture
Διαχείριση χρόνου & αποτελεσματική μελέτη
5:00 μμ - 8:00 μμ

Φροντιστήριο Πολύεδρο κατανοώντας τη σημασία της διαχείρισης χρόνου για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων και των δυσκολιών της καθημερινότητας των μαθητών, διοργανώνει.....